Những điều cần lưu ý khi vận hành máy tiện CNC

Những điều cần lưu ý khi vận hành máy tiện CNC

Nội suy cung tròn trong lập trình máy CNC

Nội suy cung tròn là một chuyển động dọc theo một cung tròn, hệ điều khiển mã G-code chỉ hỗ trợ hai loại chuyển động: tịnh tiến và cung tròn…
Một chi tiết gia công bằng phương pháp máy CNC có thể được gia công theo bán kính cung R hoặc cũng có thể được tính theo phương pháp nội suy I và K.

Nội suy cung tròn là gì?

Nội suy cung tròn là một chuyển động dọc theo một cung tròn, hệ điều khiển mã G-code chỉ hỗ trợ hai loại chuyển động: tịnh tiến và cung tròn. Nội suy cung tròn đòi hỏi khắt khe hơn trên máy của bạn vì hai trục phải được phối hợp chính xác và cùng lúc. Máy tiện gỗ CNC Bên cạnh đó bạn cần xác định hướng nội suy của cung tròn cùng chiều kim (G02) hoặc ngược chiều kim (G03).

Khi chế độ G02 hoặc G03 được thiết lập, các cung được xác định trong Mã G-code bằng cách xác định 2 điểm cuối của chúng và tâm phải cách xa nhau.

G02, G03 trong chương trình máy CNC

Các lệnh Nội suy cung tròn G02, G03 trong chương trình máy tiện CNC được sử dụng để di chuyển dụng cụ cắt dọc theo một cung tròn đến vị trí kết thúc được chỉ định.

Trong chương trình điều khiển hệ Fanuc G02, G03 trong chương trình máy CNC là hai mã lệnh nội sung cung tròn theo cùng chiều kim đồng hồ (G02) và ngược chiều kim đồng hồ (G03). Người vận hành có thể không cần thêm các số 0 ở đầu mã lệnh mà chỉ cần khai báo G2 hoặc G3 vẫn được.

Mã lệnh G01 trong máy tiện CNC là gì?

Lệnh nội suy đường thẳng G01 trong chương trình máy tiện CNC được sử dụng để di chuyển dụng cụ cắt dọc theo một đường thẳng đến vị trí kết thúc được chỉ định…

Mã lệnh G01 trong máy CNC là gì?

Lệnh nội suy đường thẳng G01 trong chương trình tiện CNC được sử dụng để di chuyển dụng cụ cắt dọc theo một đường thẳng đến vị trí kết thúc được chỉ định. Với tốc độ tiến dao F (Feed rate), nếu không khai báo F hệ thống xem như F=0 đồng nghĩa với việc dụng cụ sẽ không di chuyển. giá máy tiện CNC Người vận hành có thể không cần thêm các số 0 ở đầu mã lệnh mà chỉ cần khai báo G1 vẫn được.

Nội suy đường thẳng G01 có thể di chuyển 1 trục hoặc 2 trục cùng lúc hoặc thậm chí có thể lập trình cả 3 trục X,Y và Z trong cùng một dòng lệnh.

Cấu trúc câu lệnh G01 trong máy CNC

G01 X_Z_F_;

Mã lệnh G01 trong máy tiện CNC là gì?
Lập trình tuyệt đối:

G01 X150.0 Z100.0 F0.2;

X200.0 Z200.0;

Lập trình tương đối:

G01 U150.0 W100.0 F0.2;

U50.0 W100.0;

Tính toán tốc độ cắt

F t = K s × a × f r , trong đó

F t là lực cắt tiếp tuyến

K s là độ cứng cắt vật liệu

a là độ sâu cắt

f r là nguồn cấp dữ liệu trên mỗi cuộc cách mạng

Do đó, lực cắt tỷ lệ với độ sâu cắt và tốc độ tiến dao, và các tham số lập trình trên máy CNC.

Ngoài ra, mã lệnh G01 có thể kết hợp với chuyển động của vát góc Chamfer (C) hoặc bán kính (R).

Lập trình góc (Chamfer) G01 trong máy CNC
Khi lập trình góc, giá trị C có thể dương hoặc âm trong phạm vi từ 0 ° đến 360 °. Để xác định giá trị góc, bằng cách định vị đường chéo với tâm ở điểm đầu tiên của đường thẳng.

Cấu trúc câu lệnh G01

G01 X_Z_C_;

Trong đó: C là giá trị góc vát

Lập trình bán kính G01 trong máy tiện CNC
Bán kính có thể được xác định bằng chữ R theo sau là giá trị.

Cấu trúc câu lệnh G01

G01 X_Z_R_;
machineshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *