Chính sách học bổng du học của Chính Phủ ở Hàn Quốc

Tìm hiểu về chính sách học bổng du học Hàn Quốc là tìm hiểu về những quy định, điều khoản, hướng dẫn của các loại học bổng mà có thể chia ra theo 3 nhóm học bổng phân theo loại nguồn gốc, đơn vị tài trợ như sau:

Chính sách học bổng du học của Chính Phủ ở Hàn Quốc

Về số lượng, giá trị học bổng

Đây là loại học bổng toàn phần dành cho hệ đào tạo đại học và sau đại học, trong đó chủ yếu là hệ sau đại học như Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh. Chỉ tiêu cấp học bổng này gốm 170 suất học bổng cử nhân và hơn 700 xuất học bổng cao học mỗi năm với mức hỗ trợ lên đến 30 – 50 – 100% chi phí du học Hàn Quốc.

Vỡ mộng du học Hàn Quốc

Điều kiện học bổng du học Hàn quốc từ Chính Phủ

Muốn xin được các học bổng chính phủ Hàn Quốc thì bạn phải có thành tích học tập thực sự xuất sắc cũng như chứng minh được mình là một người có nhiều thành tựu cả học tập, nghiên cứu khoa học và công tác xã hội.

Chính sách học bổng du học Hàn Quốc của chính phủ nhấn mạnh đến điều kiện về tuổi tác, bằng cấp, ngoại ngữ và các thành tựu học tập, nghiên cứu khoa học. Có một đặc trưng là các học bổng này chỉ cấp phát 1 lần và cấp cho những người có quấy phép của các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu của Hàn Quốc. Nói chung, việc liên kết giữa chính phủ 2 nước sẽ rất chặt chẽ nên bạn cần lưu ý về vấn đề bằng cấp, pháp lý và quy trình khi có ý định trở thành ứng cử viên của các chương trình học bổng này.

Vỡ mộng du học Hàn Quốc

Quy trình xét tuyển học bổng du học Hàn Quốc từ Chính Phủ

Chính sách học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc quy định chặt chẽ về thủ tục cấp học bổng, theo đó, chính phủ Việt Nam sẽ là người đề cử, giới thiệu các ứng viên và cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc sẽ chọn sơ khảo hồ sơ rồi gửi tới viện phát triển giáo dục quốc tế qua bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc. Việt xét tuyển được viện quốc gia về phát triển giáo dục Quốc tế Hàn Quốc lựa chọn sát sao, khách quan và gửi lại giấy xác nhận cho các ứng cử viên được chọn thông qua đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Trên đây là những lưu ý về chính sách học bổng du học Hàn Quốc của Chính Phủ Hàn Quốc. Nếu mong muốn đi du học Hàn Quốc theo một học bổng thì bạn nhất định phải tìm hiểu kỹ lưỡng về điều kiện, quy trình để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho kế hoạch du học Hàn Quốc của mình. Việc đi du học Hàn Quốc sẽ giúp cho bạn rất nhiều điều hữu ích mở ra tương lai nhé.

Quay lại trang chủ: https://dogolegia.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *